Twoje konto

Login:
Hasło:
 
 

Kategorie

Poziom wyżej

Polecane marki

Nasze katalogi

 
 

Gospodarka odpadami

Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego.

Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami.

koszt

Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.  

Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupując nowy sprzęt, stary tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy.

Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów.  

Poprzez takie działanie gospodarstwo domowe przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu oraz ochrony środowiska naturalnego przed składnikami niebezpiecznymi zawartymi w sprzęcie.

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 1 stycznia 2016 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 poz. 1688) :

Punkty zbierania odpowiednich, co do miejsca zamieszkania kupującego, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów. Sprzedawca dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony.

Odpady te są również odbierane w naszej firmie:

MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy Ul. Brzozowa 19 , 63-200 Jarocin ,

Na terenie punktu handlowego: Ul. Brzozowa 19 , 63-200 Jarocin.

Dystrybutor ma obowiązek odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli nie jest on kompletny tj., jeśli nie zawiera istotnych z uwagi na przeznaczenie sprzętu, do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych.

Dystrybutor może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia.

W cenie produktów towarów importowanych przez naszą firmę zawarto koszt gospodarowania odpadami KGO 0,84zł/kg.

Nr rejestrowy BDO UM: 000002813